CZ|EN
VOLEJTE: +420 381 549 111
GRENA

Protipožární desky

Protipožární desky

Požární bezpečnost staveb - požadavky na požární ochranu stavebních konstrukcí

požadavky požární ochrany sledují 4 základní cíle, a to:

 • aby nebyly ohroženy životy lidí, kteří se v objektu nacházejí
 • aby nedošlo k rozšíření požáru na okolní objekty
 • aby nebyli ohroženi hasiči, provádějící zásah
 • aby došlo k co nejmenším škodám na majetku

Uvedené požadavky jsou definovány zákonem č.50/1976 Sb "O územním plánování a stavebním řádu" (stavební zákon) v platném znění, a některými souvisejícími předpisy. Tento zákon ve svém § 47, odst.1 v souladu se směrnicí Rady ES č. 89/106 EEC stanoví, že pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla."

Zákon č.22/1997 Sb. „O technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
„Zákon 22/97Sb., Technické požadavky na výrobky". ukládá výrobcům a dovozcům uvádět na trh jen výrobky, které splňují vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a musí být ověřeny podle zvláštních předpisů a hledisek, aby splňovaly požadavky příslušného technického předpisu. Tento zákon dále odkazuje na nařízení vlády č. 163/02 Sb, ve kterém jsou požadavky na požární bezpečnost zohledněny u vybraných skupin výrobků. Toto nařízení vlády platí pouze pro výrobky, pro které neexistuje evropská technická specifikace.
Pro harmonizovanou oblast platí NV 190/2002 Sb. v platném znění. Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a mohou být kdekoliv v EU užity do staveb bez dalšího ověřování, zatímco výrobky, které toto označení nemají, musí být pro aplikaci ve stavbě doloženy dalšími doklady, v souladu s příslušnými českými stavebními předpisy.
NV 163/02 Sb. a změna NV 163/2002 Sb. z 13.7.2005 zavádí pro tyto vybrané skupiny výrobků pojem "stanovené výrobky", a ukládá výrobcům a dovozcům dvě základní povinnosti:

 • zajistit posouzení shody vlastností stanovených výrobků postupem, který je dán nařízením vlády
 • vydat prohlášení o shodě s tím, že shoda byla posouzena způsobem stanoveným v nařízení vlády.

Zákon 22/97Sb. ve své poslední novele stanoví v §13, že výrobce, dovozce nebo distributor nesmí tyto výrobky, pokud jsou určeny pro použití ve stavbě, uvádět na trh, pokud nesplňují parametry, určené požadavkem platných norem či jiných předpisů a pokud nejsou tyto parametry průkazně ověřeny postupem, který je tímto zákonem a nařízením vlády určen. (Certifikace)
 

Základní pojmy

Výsadní postavení mezi projektovými normami zaujímá především ČSN 73 0810. Tato norma prošla v r. 2005 velmi důkladnou novelizací, kdy bylo do soustavy našich projektových norem implementováno názvosloví a pojmy norem evropských.
Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení, platná od 1. července 2005.
Další požadavky na stavby z hlediska požární bezpečnosti jsou řešeny kodexem požárních norem tj. normami řady ČSN 73 08 .. . Tyto normy jednak stanovují požadavky a jednak definují průkaz těchto požadavků. Tyto normy a další stavební předpisy jsou určovány každým státem evropské unie nezávisle a jsou přizpůsobovány jen vzhledem k jednotným zkušebním postupům.

Základní skupiny:

 • normy projektové
 • normy zkušební
 • normy klasifikační
 • normy hodnotové
 • normy předmětové

Z hlediska stavebních konstrukcí stanovují tyto normy následující hlavní požadavky:

 • požární odolnost konstrukcí
 • reakce na oheň (platné od 2004)
 • kombinaci požární odolnosti a reakce na oheň

jiné požárně-technické vlastnosti:

 • šíření plamene po povrchu konstrukcí ČSN 73 08 63
 • odkapávání hořících částic z podhledů stropů a střech ČSN 73 08 65
 • šíření požáru po povrchu střešního pláště ZP-2/1991
 •  

zkušební normy definujících způsob zkoušení a prokazování požadovaných vlastností konstrukcí a stavebních hmot. Jsou povinně převzaté z EU. Od l.července 2000 vstoupily v platnost první evropské normy pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí které byly převzaty přímými překlady do soustavy českých technických norem. Od tohoto data jsou příslušné stávající ČSN zrušeny s tím, že platí souběžně výsledky zkoušek ještě po dobu 4 let. V současné době bylo do soustavy platných ČSN pro zkoušení požární odolnosti převzato již přes 20 evropských zkušebních předpisů a zároveň byly zrušeny dosud platné normy, které byly s těmito předpisy v rozporu

klasifikační normy klasifikují a třídí výrobky a konstrukce podle parametrů, zjištěných podle zkušebních norem, které jsou převzaté z EU. Např. tyto klasifikační normy:

 • ČSN EN 13 501-1 Klasifikace reakce na oheň
 • ČSN EN 13 501-2 Klasifikace PO konstrukcí kromě vzduchotechnických zařízení
 • ČSN EN 13 501-5 klasifikace střech vystavených vnějším požárům

hodnotové normy uvádějí hodnoty požárně technických vlastností vybraných konstrukcí a hmot.


předmětové/výrobkové normy stanovují technické podmínky požárně bezpečnostních zařízení, např:

 • ČSN 73 0873 "Zásobování požární vodou"
 • ČSN 73 0875 "Navrhování elektrické požární signalizace"
   

6. 6. 2024

Léto 2024

Informace o celozávodní dovolené

13. 3. 2024

Progetto Fuoco

Na přelomu února a března 2024 proběhl v italské Veroně veletrh Progetto Fuoco. 4 dny Verona žila ohněm a vytápěním. Podívejte se na fotky a zkuste nasát atmosféru z přehlídky toho nejlepšího, co můžete v oblasti vytápění vidět 🔥

1. 2. 2024

Grena jede na veletrh

28. 2. - 2. 3. 2024 vystavujeme na veletrhu Progetto Fuoco v Itálii. Navštivte náš stánek.

24. 11. 2023

Vánoční celozávodní dovolená

Vánoční 🎄 celozávodní dovolená na přelomu roku 2023 a 2024 bude v termínu 21. 12. 2023 - 2. 1. 2024. Plně k dispozici budeme od 3. 1. 2024. Přejeme všem krásné svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2024 ✨

27. 9. 2023

Grenagloss, Lustrolite a Splashback nyní se slevou

Věnujte pozornost naší říjnové nabídce. Sleva až 40 % na Grenadesky.

17. 5. 2023

Letní celozávodní dovolená

První 2 týdny v červenci 2023 bude mít Grena dovolenou.

2. 5. 2023

WORLD OF FIREPLACES 2023

Je za námi 1. ročník veletrhu WORLD OF FIREPLACES v německém Lipsku. Přinášíme malou exkurzi. 

16. 3. 2023

Grena vystavuje

17. - 19. 4. 2023 budeme na výstavě WORLD OF FIREPLACES  v německém Lipsku. Těšíme se na vás na stánku GRENA, a.s.

27. 1. 2023

Úspěch na mistrovství Evropy ve výstavbě kamen 2023

Zástupce České rebupliky zabodoval na Mistrovství Evropy.

6. 12. 2022

Vánoční celozávodní dovolená

Informace o objednávkách během celozávodní dovolené a expedici v roce 2023

29. 11. 2022

Dvířka pro váš interiér, to jsou dvířka Grena DD a Dvířka s.r.o.

10. 10. 2022

Grena a.s. se v kuchyňských dvířkách specializuje

Grena a.s., která je dvojkou na českém trhu výrobců kuchyňských a nábytkových dvířek se bude dále pod značkou Grena DD specializovat na lakovaná dvířka v polomatu a vysokém lesku, dvířka s lesklými akrylátovými fóliemi a speciálními antifinger a antiscratch matnými fóliemi a dvířka dýhovaná.

20. 9. 2022

Výstava For Interior 2022

20. - 24. 9. 2022 vystavujeme na výstavě For Interior. PVA Letňany, hala číslo 6, stánek B13

29. 4. 2022

MČR Truhlář a čalouník 2022

Zúčastnilo se 14 soutěžících vítězných krajů a 6 zahraničních soutěžících z Polska, Maďarska a Slovenska. Soutěžní úkol byl postavit ptačí krmítko. Všem zúčastněným jsme předali dárkové tašky a vítěz Martin Stibůrek z SOU Stavební Benešov, mezi jinými dárky od sponzorů, od nás obdržel aku šroubovák. Vítězi ještě jednou gratulujeme. Těšíme na další ročníky soutěže.

15. 6. 2021

Celozávodní dovolená

Vážení zákazníci, ve dnech 7. 7. – 9. 7. a 26. 7. – 30. 7. 2021 proběhne v naší společnosti letní celozávodní dovolená. Objednávky k nám ale můžete zasílat nepřetržitě, zpracujeme je ihned po ukončení dovolené a obratem vám zašleme Potvrzení objednávky s termínem dodání. Přejeme Vám krásné letní dny.

15. 6. 2021

Nový ceník fóliovaných dvířek Grena DD

Vážení zákazníci, vzhledem k situaci na trhu a neustálému zvyšování vstupních cen výrobních materiálů jsme bohužel nuceni ke změně ceníku foliovaných dvířek Grena DD a to s platností od 15. 7. 2021. Změna ceníků s sebou přináší navýšení ceny dvířek o 6 %, tedy na cenu 1 690 Kč/m2 bez DPH (původní cena 1 590 Kč/m2). Kromě změny ceny za m2 jsme pro vás s novým ceníkem připravili i několik novinek. Horkou letní novinkou budou dekory naší nové kolekce speciálních matných laminátových fólií Grenatouch. Tyto fólie jsou díky svému sametově matnému vzhledu nejenom úchvatné na pohled, ale svou hebkostí i na dotek. Díky svým vlastnostem na nich nezůstávají stopy otisků prstů a jsou mechanicky velmi odolné. Kolekce laminátových fólií Grenatouch vám nabídne dekory ve 4 barvách: krémová Almond (TAD), bílá Bianca (TBA), černá Nero (TNE) a antracitová Stromboli (TSI). Tyto dekory jsou kombinovatelné s tvary dvířek kategorie Exclusive a Exclusive handy. Mezi našimi dekory již nenajdete Buk bělený (BED) cenové kategorie F1. Za něj však máme náhradu v podobě nového dekoru Dub polární (DPD) kategorie F2. O vyřazení dekoru Olivová (OID) kategorie F1 jsme vás již informovali a řada z vás si již zvykla na náhradu dekorem Oliva mat (OVD), kterou v ceníku naleznete v cenové relaci kategorie F2. Tento dekor představuje se svou hladkou strukturou skvělou kombinaci s dekorem Mat satin bílý (SBD). Z důvodu ukončení výroby ze strany našeho dodavatele jsme museli z nabídky vyřadit také dekory Dub Yukon (DJD) a Třešeň Gobi (TGD) z kategorie F2. Kromě nových dekorů do naší nabídky přidáváme také 2 nové tvary, a to tvar G44 řady Ideal v MDF 18 mm, který je obměnou tvaru G48 a je zdoben pouze vnitřním frézovaným rámečkem. Dalším novým tvarem je pak rovný tvar G28 řady Elegant v MDF 22, který představuje dokonalou kombinaci k tvaru G22 s frézovanou úchytkou. Tyto nové tvary budou dostupné jak pro foliovaná dvířka, tak pro dvířka lakovaná v polomatu a vysokém lesku. Bližší informace o uvedených novinkách vám přineseme v našem newsletteru kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD. Pilně pracujeme také na přípravě vzorků, na jejichž distribuci mezi vás se už moc těšíme. Elektronickou verzi nových ceníků naleznete zde.

30. 3. 2021

Dodací lhůty nábytkových dvířek

Vážení zákazníci, vzhledem k celosvětové krizi způsobené pandemií Covid 19 a jejím dopadům, jsme nuceni přistoupit k dočasnému prodloužení dodacích lhůt kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD. Doufali jsme, že tato situace nenastane, avšak chybějící personál (ať už z důvodu onemocnění, karantény či péče o děti) má na výrobu kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD značný vliv a dodací lhůty jsou v současné době nastavovány s ohledem na nižší kapacitní možnosti naší výroby. Předpokládaný termín dodání je vždy uveden na potvrzení vaší objednávky. V případě, že nebudeme schopni zakázku dodat v uvedeném termínu, budeme vás o této situaci informovat, stejně jako o novém termínu doručení. Moc se omlouváme za způsobené komplikace a doufáme, že nám v této nelehké době zachováte svou přízeň. Děkujeme za pochopení a trpělivost a přejeme pevné zdraví vám i vašim blízkým.

3. 3. 2021

Gratulujeme výhercům soutěže

Moc děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do soutěže o Grena termo-hrnek, ponožky, multifunkční šátek a otvírák na naší facebookové ...

1. 3. 2021

Vermikulit Zahrada sleva 25%

Jaro se blíží, práce na zahradě čeká a tak jsme pro vás připravili jarní březnovou slevu 25 % na 10 l balení Vermikulitu Zahrada...

25. 2. 2021

Soutěž s kuchyňskými dvířky Grena DD

Navštivte naši Facebookovou stránku kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD a zapojte se s námi do soutěže o Grena...

...