Kategorie sortimentu

Montážní postup

1. Určení tloušťky obkladu

Tloušťka požárního obkladu deskami Grenamat AL se určí podle požadované požární odolnosti 15 -240 min, podle návrhové teploty ocele 350oC - 700oC, pokud není udána použije se návrhová teplota ocele 500oC a podle poměru Ap/V (Ap je obvod a V plocha příčného průřezu ocelového profilu. Plochu V u 1. Určení tloušťky obkladu. Tloušťka požárního obkladu deskami Grenamat AL se určí podle požadované požární odolnosti 15 – 240 min, podle návrhové teploty ocele 350oC - 700oC, pokud není udána použije se návrhová teplota ocele 500oC a podle poměru Ap/V (Ap je obvod a V plocha příčného průřezu ocelového profilu.

Plochu V u běžně dodávaných profilů najdeme v dimenzačních tabulkách profil čtverec. Příklad stanovení Ap/V u nosníku a u sloupu.

2. Příprava desek k obkladu

Desky nařežte dle rozměru nosníku na pruhy o délce 1200mm. U řezání desek na pruhy počítejte s tolerancí nosníků +1,+5mm, o tuto toleranci připravte pruhy obkladu širší (obr.2). U obkladu nosníku připravte i připevňovací podložky z desek Grenamat AL, tloušťky 12 mm, šířky 150 mm, délku stanovte dle konkrétní výšky obkládaného nosníku (obr.3). Připravené podložky v tloušťce 12 mm sesponkujte vždy dvě spolu plochami k sobě min. 4 sponami. Použijte spony o délce 30-50mm šířce min. 10 mm.  

3. Obklad nosníku (jednovrstvý obklad)

Vložte připravené podložky v celkové tloušťce 24 mm do nosníku (obr.4). Podložky vložte do nosníku těsně, ne však přílišným násilím, aby nedošlo ke zlomení podložky. Podložky vložte tak, aby přečnívající konce spon byly směrem ke středu profilu obkládaného nosníku a nepřekážely tudíž montáži obkladu. Rozmístěte podložky v nosníku s roztečí max. 610 mm. Pruhy obkladů připevněte sponami na připravené podložky tak, aby upevňovací podložky byly pod spárami v napojení obkladových pruhů a jedna podložka uprostřed (obr.5). Použijte spony o šířce min. 10 mm a délce 30mm pro tloušťky desky do 28 mm a délku spon 50-60 mm pro desku o tloušťce nad 28 mm. Rozteč mezi sponami max. 50 mm. Tlak sponkovačky nastavte tak, aby spony byly zapuštěny cca 1-2 mm pod povrch desky. Spony a spáry se následně zatmelte žáruvzdorným tmelem Grena Klebepaste (obr.6).

4. Obklad nosníku (dvouvrstvý obklad)

Vložte připravené podložky v celkové tloušťce 24 mm do nosníku (obr.4). Podložky vložte do nosníku těsně, ne však přílišným násilím, aby nedošlo ke zlomení podložky. Podložky vložte tak, aby přečnívající konce spon byly směrem ke středu profilu obkládaného nosníku a nepřekážely tudíž montáži obkladu. Rozmístěte podložky v nosníku s roztečí max. 610 mm. Pruhy první vrstvy obkladů připevněte sponami na připravené podložky tak, aby upevňovací podložky byly pod spárami v napojení obkladových pruhů a jedna podložka uprostřed (obr.7,8). Druhou vrstvou střídavě překrývejte spáry první vrstvy (obr.9). Použijte spony o šířce min. 10 mm a délce 30 mm pro tloušťky desky do 28 mm a délku spon 50-60 mm pro desku o tloušťce nad 28 mm nebo pro druhou vnější vrstvu obkladu. Rozteč mezi sponami max. 50 mm. Tlak sponkovačky nastavte tak, aby spony byly zapuštěny cca 1-2 mm pod povrch desky. Spony a spáry u vnější druhé vrstvy následně zatmelte žáruvzdorným tmelem Grena Klebepaste (doporučený postup obkládání na obr).
 

5. Obklad sloupu (jednovrstvý obklad)

Pruhy obkladu připevněte sponami navzájem vždy sesponkováním jedné desky k druhé, do hrany. U rovnostranných profilů (kde výška je shodná se šířkou profilu) si zvolte způsob obkladu se dvěma užšími a dvěma širšími pruhy obkladů nebo se stejně širokými pruhy obkladu. Použijte spony o šířce min. 10 mm a délce 30 mm pro tloušťky desky do 28 mm a délku spon 50-60 mm pro desku o tloušťce nad 28 mm nebo pro druhou vnější vrstvu obkladu. Rozteč mezi sponami max. 50 mm. Tlak sponkovačky nastavte tak, aby spony byly zapuštěny cca 1-2 mm pod povrch desky. Spony a spáry následně zatmelte žáruvzdorným tmelem Grena Klebepaste (doporučený postup obkládání na obr).
 

6. Obklad sloupu (dvouvrstvý obklad)

Pruhy první vrstvy obkladů připevněte sponami navzájem vždy sesponkováním jedné desky k druhé, do hrany. U rovnostranných profilů (kde výška je shodná se šířkou profilu) si zvolte způsob obkladu se dvěma užšími a dvěma širšími pruhy obkladů nebo se stejně širokými pruhy obkladu. Použijte spony o šířce min. 10mm a délce 30mm pro tloušťky desky do 28 mm a délku spon 50-60 mm pro desku o tloušťce nad 28 mm nebo pro druhou vnější vrstvu obkladu. Rozteč mezi sponami max. 50 mm. Tlak sponkovačky nastavte tak, aby spony byly zapuštěny cca 1-2 mm pod povrch desky. Druhou vrstvu připevňujte stejně jako první, překrývejte spáry spodní vrstvy plným obkladem vrstvy druhé. Spony a spáry druhé vrstvy následně zatmelte žáruvzdorným tmelem Grena Klebepaste (doporučený postup obkládání na obr).

7. Obklad jednostranný či zvláštní případy obkladu

U jednostranného a ve zvláštních případech obkladu je rozdílné stanovení poměru Ap/V, příklad:
Obklad je aplikován s dodržením zásadních podmínek, stanovení tloušťky obkladu, překrývání spár, rozteče spon a podložek, velikost spon, zapuštění spon pod povrch 1-2mm, zatmelení spár a podložek. V případě uchycení obkladu do stropu použijte ocelové hmoždinky s vruty průměr min. 4mm délky stanovené tloušťkou materiálu plus min.1/3 tloušťky materiálu.

8. Konečná úprava obkladu

Obklad je možno následně povrchově upravit jako pohledový. Jako nejjednodušší a cenově nejpřijatelnější je povrchová úprava tenkostěnnou omítkou.

Postup:
Po rozmíchání omítky dle doporučení výrobce naneste omítku přímo na obkladový materiál, desky Grenamat AL. Po krátkém zavadnutí omítky (cca 15 mm) ocelovým hladítkem vyhlaďte povrch a nechte zaschnout. V případě dalších požadavků na povrchové úpravy se obraťte na naše technické oddělení.

 

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
cz en ru sp Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop